Meest vervuilende tweewielers mogelijk verboden vanaf 2022

Meest vervuilende tweewielers mogelijk verboden vanaf 2022

Het Brussels Klimaatplan, dat vandaag door de Brusselse regering goedgekeurd werd, bevat een aantal aanpassingen aan de lage-emissiezone (LEZ) vanaf 2025 en een verstrenging van het toepassingsgebied naar tweewielers. Zo zouden de meest vervuilende tweewielers vanaf 2022 geweerd worden van het Brussels grondgebied. Daarnaast zal er nagedacht worden over een ZEZ, een zero-emissiezone, in de Vijfhoek en handelsknooppunten. Zo blijkt uit een analyse van de integrale versie van het plan. De LEZ werd door de vorige regering ingevoerd over het hele grondgebied van het Brusselse Gewest en voorziet in een geleidelijk verbod van de meest vervuilende voertuigen, voornamelijk dieselwagens maar na enkele jaren ook de benzinevoertuigen. Het klimaatplan voorziet de ban van dieselwagens tegen uiterlijk 2030 en de benzine- en lpg-wagens tegen ten laatste 2035. Daarnaast worden motorfietsen geïntegreerd in de LEZ. Zij zijn momenteel "om operationele redenen" buiten het toepassingsgebied. Vanaf 2022 zouden de meest vervuilende motorfietsen verboden kunnen worden binnen het hoofdstedelijk gewest.

De verstrenging van de LEZ-regelgeving zal gebeuren in overleg met de desbetreffende stakeholders en professionele sectoren, en rekening houdend met de socio-economische en budgettaire impact en de beschikbare alternatieve technologieën.

Voorts wil de Brusselse regering nadenken over een 'zero-emissiezone' (ZEZ) in de Vijfhoek of in bepaalde gebieden, bijvoorbeeld in de handelsknooppunten. Daaraan zouden strengere toegangscriteria worden gekoppeld dan aan de LEZ. Het verbod op diesel- en benzinewagens en op gemotoriseerde tweewielers zou overigens worden versneld en eventueel gepaard gaan met een volledig verbod op vrachtwagens (rekening houdend met eventuele afwijkingen).

Niet-herlaadbare hybride benzinevoertuigen of CNG-voertuigen zouden omwille van hun milieukenmerken buiten de strengere toegangscriteria vallen. Zoniet zou er in feite een totaalverbod op voertuigen op fossiele brandstoffen komen. Ten slotte wordt de controle op de LEZ versterkt, onder meer voor buitenlandse voertuigen.

bron: Belga