Meertaligheid beschermt tegen gevolgen van beroerte

Meertaligheid beschermt tegen gevolgen van beroerte

Het onderzoek bekeek 608 Indiërs die tussen 2006 en 2013 een beroerte kregen in de stad Haiderabad. De helft van de patiënten waren twee- of meertalig. Rekening houdende met factoren als rookgedrag, leeftijd, bloeddruk en diabetes, werd na het onderzoek duidelijk dat 40 procent van de meertalige patiënten hun cognitieve functies (zoals denken, leren, waarnemen, herinneren...) herwint. Bij patiënten die slechts één taal spreken lag datzelfde cijfer op 20 procent.

Daarnaast toonde het onderzoek aan dat tweetalige patiënten een betere aandachtsspanne hebben en beter scoren in tests die kijken naar herinneren en organiseren. Vreemd genoeg was er geen verschil tussen beide groepen wat afasie (de beperking van taal- en spraakvaardigheid) betreft.

De onderzoekers zijn echter voorzichtig om te resultaten toe te passen op iedereen die twee of meer talen beheerst. "Constant van taal wisselen is een dagelijkse realiteit voor de inwoners van Haiderabad. Het positief effect op de cognitieve functies is misschien niet zo sterk in plaatsen waar meertaligheid minder nodig is", aldus Suvarna Alladi, hoofdauteur van de studie.

Het team raadt naast het leren van talen nog andere activiteiten aan om de cognitieve functies te versterken. "Onze studie suggereert dat activiteiten die het intellect stimuleren je kunnen behoeden voor de schade die een beroerte kan aanrichten", verduidelijkt Subhash Kaul.