Meer zeehonden en 'vreemde gasten' in Belgische Noordzee

Meer zeehonden en 'vreemde gasten' in Belgische Noordzee

In de haven van Nieuwpoort bevindt zich sinds kort een permanente rustplaats van meer dan tien gewone zeehonden, stellen de onderzoekers vast. Ook grijze zeehonden lijken een constante te worden in de Belgische wateren. Daardoor spoelen er ook vaker dode of stervende zeehonden aan op het strand. In 2019 waren het er 47, het hoogste aantal ooit geregistreerd. SeaLife Blankenberge nam vorige jaar 11 grijze en 15 gewone zeehonden op voor verzorging.

Vreemde gasten

In 2019 werden verder twee lederschildpadden en enkele maanvissen waargenomen. Lederschildpadden zijn zeer zeldzaam in ons deel van de Noordzee. Tot voor kort werden de dieren slechts één keer waargenomen (in 2018) en waren er amper drie strandingen (1988, 1998 en 2000). Vorige jaar zijn er twee waargenomen, een net voor Oostende vanaf een zeiljacht en een op zeven kilometer voor de kust van Oostduinkerke. De eerste was bijna twee meter lang.

Maanvissen zijn dan weer wat minder zeldzaam. In de zomermaanden worden ze soms levend gezien op zee, en af en toe, meestal bij kouder wordend water rond Kerstmis, strandt er een. Ze komen algemeen voor in wat dieper water in het westelijk deel van het Kanaal en de Atlantische Oceaan en vermijden water kouder dan 10 graden. Vorig jaar werden er ook enkele waargenomen. Opmerkelijk is dat een van die dieren kenmerken vertoonde van een soort die pas in 2017 werd ontdekt. De soort, die nog geen Nederlandse naam heeft, werd aangetroffen in het zuidelijk halfrond, vooral rond Australië en Nieuw-Zeeland. De aanwezigheid van de lederschildpadden en maanvissen is mogelijk gelinkt aan de ongewone influx van water uit de Atlantische Oceaan, aldus de onderzoekers.

Bruinvissen

Verder blijkt uit het rapport dat in 2019 51 bruinvissen aanspoelden. Dat is een laag aantal in vergelijking met de vorige jaren. Meer dan de helft van deze dieren was in verregaande staat van ontbinding en vaak kon geen doodsoorzaak meer bepaald worden. Vier bruinvissen waren door bijvangst om het leven gekomen en vier andere omdat ze een grijze zeehond hadden opgegeten. De enige andere walvisachtige die gestrand aangetroffen werd, was een zeer ontbonden gewone dolfijn.

Aan het rapport 'Strandingen en waarnemingen van zeezoogdieren en opmerkelijke andere soorten in België in 2019' werkten onderzoekers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), SeaLife Blankenberge, de universiteit van Gent en de universiteit van Luik mee.