"Meer verkeersveiligheid noodzakelijk om meer mensen op de fiets te krijgen"

"Meer verkeersveiligheid noodzakelijk om meer mensen op de fiets te krijgen"

Meer verkeersveiligheid is absoluut noodzakelijk als we meer mensen op de fiets te willen krijgen. Daarvoor werd gepleit op het vijfde congres rond verkeersveiligheid voor fietsers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Een kwart van de verkeersslachtoffers in Vlaanderen zijn fietsers, wat hen tot de tweede grootste slachtoffergroep na auto-inzittenden (48,5 pct) maakt. "Bekijken we de cijfers over een langere tijd, dan stellen we vast dat het aantal dodelijke slachtoffers onder fietsers daalt, maar dat het aantal fietsgewonden toeneemt", zegt Werner De Dobbeleer (Vlaamse Stichting Verkeerskunde). "Verder valt op dat het relatieve aandeel van de fietsers in de totale aantallen verkeersdoden en verkeersgewonden op 12 jaar tijd is gestegen. Mogelijk is dit te verklaren door de toenemende populariteit van de fiets, naast het feit auto's de afgelopen jaren steeds veiliger zijn geworden voor de inzittenden, met minder doden en gewonden onder auto-inzittenden als gevolg."

Uit een analyse van de oorzaken van fietsongevallen bij jongeren (14 - 18 jaar) blijken "verstrooidheid van de fietser" en "een derde partij die het fietspad kruist" de grootste oorzaken van fietsongevallen (beide 29 pct), zo blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Jef Vanparijs (VUB). "Opmerkelijk is dat in 79 pct van de ongevallen de oorzaak een menselijke fout is (slechte inschatting of verstrooidheid) en erkend wordt door het slachtoffer. Toch mogen we ons niet laten verleiden om enkel te focussen op het menselijke aspect, maar moeten we de infrastructuur benaderen als een factor die de menselijke fout kan vermijden of de gevolgen ervan kan minimaliseren."

Uit Europese statistieken blijkt dat landen waar veel wordt gefietst, ook een goede score halen voor fietsveiligheid, zoals Denemarken of Nederland. "Volgens wetenschappers komt dit omdat automobilisten er meer letten op de fietsers. Maar ook het aanbod aan comfortabele en afgescheiden fietsinfrastructuur is er sterk uitgebouwd, een factor waarvan bewezen is dat hij de veiligheid voor fietsers aanzienlijk vergroot." 

bron: Belga