Meer ouders krijgen recht op tijdskrediet voor zorg voor kind met handicap

Meer ouders krijgen recht op tijdskrediet voor zorg voor kind met handicap

Meer ouders zullen recht krijgen op tijdskrediet om voor hun kind met een handicap te zorgen. De ministerraad heeft daarvoor vandaag een koninklijk besluit goedgekeurd. Het gaat naar schatting om duizend extra kinderen. Bij het toekennen van tijdskrediet voor de zorg voor een gehandicapt kind, wordt vandaag enkel rekening gehouden met de lichamelijke en geestelijke beperking van het kind. Voortaan wordt de puntenschaal breder toegepast en zal er ook aandacht zijn voor de dagdagelijkse situatie van het kind.

Er wordt bijvoorbeeld rekening mee gehouden of een kind thuisonderwijs krijgt als gevolg van zijn behandeling en met zijn spraakvaardigheid en mobiliteit, legt bevoegd minister Kris Peeters (CD&V) uit. Ook naar de impact van de handicap op het gezin wordt gekeken. Het gaat er dan bijvoorbeeld om of een kind elke dag een complexe verzorging nodig heeft of zich zelfstandig kan wassen en kleden.

Als gevolg van de beslissing zal het aantal kinderen dat onder deze vorm van tijdskrediet valt, fors toenemen. Op basis van de cijfers uit 2016 gaat het om een stijging van 1.300 naar 2.370 kinderen. Ouders kunnen het tijdskrediet voor zorg voor een gehandicapt kind opnemen tot het 21 jaar is. De regeling gaat nu voor advies naar de Raad van State.

Een ander KB verhoogt de uitkeringen aan alleenstaande werknemers voor thematische verloven in het kader van de verzorging van hun kinderen met 14 procent. Ook de uitkeringen voor deeltijdse thematische verloven die in functie van kinderen worden opgenomen, gaan omhoog voor alleenstaande ouders die ouder zijn dan 50 jaar.

bron: Belga