Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang

Meer mogelijkheden voor flexibele kinderopvang

In de loop van volgend jaar wordt het systeem van flexibele kinderopvang uitgebreid, toegankelijker en sterker. Dat besliste de Vlaamse regering vorige vrijdag, meldt Vlaams minister van Gezin Jo Vandeurzen vandaag. Met de uitbreiding van dit systeem kunnen crèches flexibeler inspelen op werk en privéleven van de ouders. Het gaat dan onder meer om ouders die onregelmatige uren kloppen, alleenstaande moeders die plots een opleiding kunnen volgen of zelfstandigen met wisselende werkschema's. Voor deze en andere ouders is het niet altijd makkelijk om de gepaste opvang voor kinderen te vinden op momenten dat de nood het hoogst is. Volgens Vandeurzen blijkt de huidige regeling voor flexibele opvang complex, is ze daardoor niet toegankelijk genoeg en houdt ze te weinig rekening met de reële behoeften van mogelijke gebruikers.

Er komt nu een nieuwe subsidieregelgeving, die meer mogelijkheden biedt voor dringende kinderopvang, ruimere openingsuren voorziet en een dispatchsysteem opricht dat gezinnen wegwijs maakt. Die laatste rol komt het lokaal loket toe. Voorlopig heeft slechts één op de vijf gemeenten zo'n loket. Heel wat lokale besturen zouden duidelijke richtlijnen en ondersteuning afwachten om hiervan werk te maken. Daarom is 1 miljoen euro voorzien om lokale verankering te stimuleren.

De Vlaamse regering maakte voor de oprichting van 100 dringende opvangplaatsen in Vlaanderen en Brussel 1,136 miljoen euro vrij. Dat zijn opvangplaatsen die de organisator vrij moet houden voor een kind dat binnen de maand nood heeft aan kinderopvang. Redenen kunnen zijn dat een ouder werk vindt of een opleiding moet volgen. De tarieven zijn inkomensgerelateerd.

Er wordt ook 1,64 miljoen ingezet voor opvang op ruime openingsmomenten. De tarieven hiervoor blijven dezelfde als voor de gewone opvang.

bron: Belga