Meer inschrijvingen in Vlaamse scholen

Meer inschrijvingen in Vlaamse scholen

In het katholiek onderwijs waren er op de derde schooldag van september 742.161 leerlingen ingeschreven. Dat is het hoogste cijfer van de afgelopen 20 jaar, en een stijging met 0,14%. Ook bij het Gemeenschapsonderwijs werd met 201.171 leerlingen voor het eerst de kaap van de 200.000 leerlingen gerond. Tegenover vorig jaar steeg het aantal leerlingen met 1,87%. In het Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, dat vorig jaar nog een lichte daling kende in de leerlingenaantallen, werd een stijging opgemeten van 1,85% tot 15.779 leerlingen. Bij het OVSG, de koepel van het onderwijs van de steden en gemeenten, steeg het aantal leerlingen met 0,63% tot 156.837.

Lager onderwijs

Vooral bij het lager onderwijs werd een stijging geregistreerd, met 1,37% in het katholiek onderwijs, 2,91% in het Gemeenschapsonderwijs en 1,43% in het stedelijk en gemeentelijk onderwijs. Het kleuteronderwijs kent, in de lijn van het dalende geboortecijfer, een daling in het katholiek (-1,05%) en stedelijk en gemeentelijk onderwijs (-0,67%); in het Gemeenschapsonderwijs is er een stijging van 0,57%. In het secundair onderwijs is er eveneens een stijging bij alle netten, terwijl het buitengewoon onderwijs zijn dalende trend voortzet. Daarbij is de invloed van het M-decreet zichtbaar, waardoor heel wat kinderen doorstromen van het buitengewoon onderwijs richting het gewoon onderwijs.

Qua studierichtingen zitten vooral de technische en wetenschappelijke richtingen of STEM-richtingen in de lift.