Meer geld voor jeugdhulp bespreekbaar voor Tommelein

Meer geld voor jeugdhulp bespreekbaar voor Tommelein

Voor Vlaams viceminister-president en minister van Begroting Bart Tommelein (Open Vld) is extra geld voor de jeugdhulp bespreekbaar. "Alles is bespreekbaar, op voorwaarde dat ook de gemaakte afspraken bij de begroting van 2016 worden nagekomen", is te horen. Welzijnsminister Jo Vandeurzen zei in de bevoegde parlementscommissie dat het aanbod aan jeugdhulp moet worden uitgebreid. Vandeurzen werd geïnterpelleerd over de dood van de negentienjarige Jordy Brouillard, die het spoor bijster was geraakt nadat hij de jeugdhulp had verlaten en stierf van ontbering in de Gentse Blaarmeersen.

"Het aanbod aan jeugdhulp moet worden uitgebreid, dat zal een uitdaging zijn voor de begrotingen van de komende jaren", aldus Jo Vandeurzen. Voor Tommelein is investeren een optie, maar Vandeurzen krijgt wel een waarschuwing: de afspraken rond de huidige begroting moeten worden gerespecteerd. Afgelopen weekend liet Tommelein al verstaan dat Crevits, Muyters en Vandeurzen nog een tandje moeten bijsteken. "In onderwijs, welzijn, werk en de kinderbijslag moeten nog enkele tientallen miljoenen euro's worden bespaard", aldus de minister.

N-VA wil haar onderhandelingskruit voor de begrotingsopmaak nog niet verschieten. "De beste manier om die onderhandelingen te bemoeilijken is daar nu over te toeteren", zegt Lorin Parys, specialist Welzijn bij de partij. "Maar waar de jeugdhulp beter kan willen we ze beter maken, daar bestaat geen enkele twijfel over."

N-VA benadrukt wel dat er in het concrete dossier van Jordy geen duidelijke fouten zijn gemaakt en dat het moeilijk wordt een zaak als deze te vermijden, met of zonder extra centen. "De vraag is of je wel iets kán doen, als een volwassen persoon die niet in aanmerking komt voor collocatie weigert om hulp te krijgen. Ik pas er als politicus voor om de indruk te wekken dat het nulrisico bestaat."

bron: Belga