Meer dan de helft werknemers niet tevreden over gezondheidsbeleid op de werkvloer

Meer dan de helft van de Belgische werknemers (57 procent) is niet tevreden over de mogelijkheden die de werkgever biedt om een gezonde levensstijl op de werkvloer te bevorderen. Amper een vijfde (21 pct) vindt dat hun CEO echt belang hecht aan gezondheid in het bedrijf. Dat blijkt uit een onderzoek van levensverzekeraar NN, het vroegere Delta Lloyd, bij 1.900 werkende landgenoten tussen 20 en 65 jaar. Zestig procent van de werkende Belgen is beduidend ouder dan zijn kalenderleeftijd. Hij is gemiddeld 6,1 jaar ouder dan hij denkt, zo leert het zogenaamde Nationaal Gezonderzoek. Een en ander is het gevolg van een ongezonde levensstijl. Drieëntwintig procent rookt, bijna de helft (48 pct) kampt met overgewicht, iets meer dan 30 pct heeft een inactieve levensstijl, en een kwart (23 pct) eet niet elke dag verse groenten of fruit.

Daarnaast zijn er stress en slaaptekort die een ongezonde levensstijl in de hand werken: 28 pct van de werkende landgenoten heeft op regelmatige basis te veel stress, en zes op de tien geeft aan te weinig te slapen tijdens de werkweek.

Opvallend: CEO's en managers scoren over de hele lijn beter op het vlak van gezondheid dan hun medewerkers. De bedrijfsleiders zijn dus overtuigd van het belang van gezondheid voor hun eigen succes en geluk, maar toch slagen ze er volgens hun medewerkers niet in om dat besef te vertalen naar een actief gezondheidsbeleid op de werkvloer. Amper 11 pct van de werkende Belgen zegt tot een bedrijf of organisatie te behoren waar continu initiatieven lopen om de gezondheid van de werknemers op peil te houden.

Investeren in gezondheid loont nochtans. "Uit studies op de werkvloer blijkt absenteïsme tot zelfs met twee derde te dalen als een bedrijf volop inzet op betere fysieke, mentale en sociale gezondheid van de werknemers", zegt professor Lieven Annemans, gezondheidseconoom aan de UGent. "Daar heeft iedereen baat bij, zowel de werknemers, de bedrijven als de volledige samenleving."

Volgens Annemans heeft onderzoek aangetoond dat elke euro die je investeert in gezondheid, gemiddeld 2,38 euro oplevert.

Werkgevers kunnen met kleine inspanningen nochtans al een groot verschil maken, zolang die initiatieven maar regelmatig herhaald worden, zegt Annelore Van Herreweghe, woordvoerder van NN. "Het effect van een gezondheidsbeleid is pas zichtbaar in de tevredenheid en levensstijl van werknemers als er continu initiatieven lopen en als een gezonde levensstijl deel uitmaakt van de cultuur van het bedrijf. Dat kan door eenvoudige ingrepen, zoals vers fruit aanbieden op de werkvloer."

Het onderzoek besluit dat een gezondheidsbeleid op de werkvloer vandaag meer dan ooit noodzakelijk is, zeker met het stijgend aantal burn-outs en langdurig zieken in onze samenleving.

bron: Belga