Meer dan de helft van de Belgische coronadoden zijn vrouwen

Meer dan de helft van de Belgische coronadoden zijn vrouwen

Het gezondheidsinstituut Sciensano heeft de Belgische sterftecijfers gewijzigd doordat het gedetailleerdere informatie kreeg van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Daardoor verdwenen 121 overlijdens uit de statistieken en kwam er ook een vollediger beeld van de sterfgevallen. Zo blijkt nu dat 53% van de COVID-sterfgevallen een vrouw is.

"In de meeste leeftijdscategorieën overlijden meer mannen, maar bij de 85-plussers keert dat om en stijgt dat aantal aanzienlijk", zegt viroloog Steven Van Gucht. "Daar is een eenvoudige verklaring voor: in die leeftijdscategorie zijn er namelijk meer vrouwen dan mannen. Vrouwen ouder dan 85 vormen dan ook de grootste groep bewoners in onze woonzorgcentra."

In het algemeen kunnen we ook stellen dat de groep van de 85-plussers het hardst getroffen is door corona, zegt van Gucht. Ze vertegenwoordigen 54% van alle sterfgevallen. Door de nieuwe cijfers werd de gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen ook opgetrokken naar 83 jaar. De piek van de epidemie verschoof bovendien van 12 naar 8 april, toen er 321 overlijdens werden opgetekend.

Correcte gegevens woonzorgdcentra

De bijstelling van al deze gegevens kwam er na nieuwe uitgebreide data van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Dat verzamelde voor de periode van 18 maart tot 2 juni voordien enkel gegroepeerde gegevens, waarin onder andere leeftijd, geslacht en precieze datum soms ontbraken. Die gegevens werden intussen aangevuld door een bevraging in 830 woonzorgcentra in Vlaanderen en Brussel. Sciensano kreeg daardoor veel meer informatie binnen over het profiel van die 2.263 overlijdens in de wzc's in die periode.

Sciensano voerde daarop correcties uit: 353 sterfgevallen werden toegevoegd en 473 verwijderd, doordat ze bijvoorbeeld twee keer werden gerapporteerd (door ziekenhuis en woonzorgcentrum) of doordat de doodsoorzaak uiteindelijk niet COVID-19 bleek. Resultaat is dat er 121 overlijdens verdwenen uit de statistieken. Het totale aantal werd bijgesteld van 9.996 naar 9.878.