Meer dan de helft van de Belgen verandert van job voor een beter salaris

Meer dan de helft van de Belgen verandert van job voor een beter salaris

Met een groter jobaanbod staan werknemers ook meer open voor nieuwe opportuniteiten. Uit onderzoek van het rekruteringsbedrijf Robert Half bij duizend bedienden blijkt dat Belgen vooral van job veranderen voor een hoger loon en een betere balans tussen het werk- en privéleven.

Retentie in een markt met verhoogde arbeidsmobiliteit

Met een geleidelijk groeiherstel van de Belgische economie, zullen bedrijven in toenemende mate extra talent aanwerven wat inhoudt dat het jobaanbod in de komende maanden verwacht wordt verder toe te nemen. Door het grotere aanbod op de arbeidsmarkt gaan werknemers dan ook meer uitkijken naar een nieuwe opportuniteit. Zo zegt 68% van de bedienden dat het waarschijnlijk is dat ze in de komende 12 maanden op zoek zullen gaan naar een nieuwe job. Het is dan ook niet verwonderlijk dat zeven op de tien financieel verantwoordelijken zeggen bezorgd te zijn dat hun topmedewerkers binnen de finance- en accountingafdeling het komende jaar het bedrijf zullen verlaten voor een andere uitdaging.

Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux: “Een weloverwogen retentiestrategie wordt des te belangrijker nu de arbeidsmarkt terug aantrekt en het aantal beschikbare jobs aanzienlijk toeneemt. Bedrijven beseffen dan ook dat een strategisch retentieplan, afgestemd op het behoud van de ‘high-performers', een hoge plaats verdient op de bedrijfsagenda en een doorslaggevende factor kan zijn om concurrentievoordeel te verkrijgen en te behouden in een competitieve markt.”

Loon is belangrijkste factor om van job te veranderen

Meer dan de helft (51%) van de Belgische bedienden geeft aan dat ze voor een hoger loon bereid zijn om het bedrijf te verlaten. Volgens 18% is een betere balans tussen werk- en privéleven dan weer de meest bepalende factor in de beslissing om van job te veranderen, gevolgd door carrièreontwikkeling (9%), betere bedrijfscultuur (8%), geografische locatie (8%) en de relatie met de baas en/of andere collega's (6%).