Meer dan 300.000 werknemers in loopbaanonderbreking of tijdskrediet

Gemiddeld ontvingen 288.107 werknemers onderbrekingsuitkeringen in 2015, dat is een stijging van 4,3 procent in vergelijking met 2014. Dat blijkt uit het Jaarverslag van de RVA. De formules van tijdskrediet zijn in de loop van vorig jaar wel minder populair geworden door striktere toelatingsvoorwaarden. De toename is sterker voor het tijdskrediet, dat van toepassing is in de privésector (+6,5 pct), dan voor de loopbaanonderbreking, die geldt in de openbare sector (+ 2,8 pct). In de beide gevallen zijn het vooral de verminderingen van de werktijd met een vijfde die een toename vertonen. Na verschillende jaren van aanzienlijke groei krimpt de toename (+1,5 pct) bij de thematische verloven (ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en verlof voor palliatieve zorgen).

De stijgingen resulteren uit een anticipatief effect door de hervormingen die striktere toelatingsvoorwaarden oplegden of aankondigden op het vlak van tijdskrediet en loopbaanonderbreking, met inbegrip van de eindeloopbaanstelsels. Zo was er een toestroom van aanvragen in de loop van de laatste maanden van 2014 en de eerste maanden van 2015.

In 2015 was er echter een gevoelige afname van de nieuwe intredes in het tijdskredietstelsel en in de eindeloopbaanstelsels. Door de afschaffing van de uitkeringen voor het tijdskrediet zonder motief is het aantal werknemers in onderbreking zonder uitkeringen nog gestegen met 17 pct tot 12.520 eenheden. Zo is in 2015 de drempel overschreden van 300.000 werknemers in onderbreking, met of zonder uitkering.

bron: Belga