Maximumsnelheid op snelweg in vraag gesteld

Maximumsnelheid op snelweg in vraag gesteld

«In België geldt momenteel overal 120 kilometer per uur op onze snelwegen, ongeacht de staat van de weg, de verkeerssituatie, het tijdstip of het weer. Ik wil weten welke snelheid in welke situatie het meest aangewezen is», zegt minister Galant. Ze verwijst onder meer naar Frankrijk en Luxemburg, waar men minder snel mag rijden bij slecht weer.

Volgens CD&V-Kamerlid en verkeersdeskundige Jef Van den Bergh werkt de regeling in Frankrijk niet. «Hoe hard moet het regenen voordat de snelheid naar beneden moet?», werpt hij op. Een verhoging van de maximumsnelheid naar 130 zoals in onze buurlanden, ziet de CD&V'er niet zitten om verkeersveiligheidsredenen. Onderzoek heeft uitgewezen dat deze verhoging tot meer doden zou leiden. Hij pleit voor een eenvoudige algemene regel, aangevuld door dynamische verkeersborden om de snelheid te verlagen wanneer de omstandigheden dat vragen.

Ook Ben Weyts, bevoegd voor Mobiliteit aan Vlaamse kant, is het niet eens met zijn federale collega. Hij wijst op eerder studiewerk waaruit blijkt dat een verhoging zou zorgen voor 25 extra verkeersdoden per jaar. De Vlaamse regering zal zelf nog meer inzetten op dynamische verkeersborden voor de snelwegen, zodat de maximale snelheid aangepast kan worden aan de omstandigheden.