Mannen kunnen geheugen opkrikken door dit te doen

Mannen kunnen geheugen opkrikken door dit te doen

Een groep Britse en Italiaanse onderzoekers hebben aangetoond dat vrouwen beter zijn in het onthouden van taakjes die in de toekomst nog moeten worden uitgevoerd. Een mogelijke verklaring hiervoor ligt bij de vele zorgende taken die de vrouw op zich neemt. Deze sociale rol vereist namelijk dat ze veel onthoudt.

Als een man nog eens je verjaardag vergeet of een fles melk vergeet te kopen na zijn werk, dan kan het zijn dat het niet veel nut heeft om kwaad te zijn. Terwijl veel vrouwen vaak denken dat een man niet luistert naar hen als ze iets vragen, is het eerder een probleem van simpelweg vergeten wat gevraagd werd. Mannen hebben problemen met het onthouden van dingen die in de toekomst moeten gebeuren. Dat bleek uit een ondervraging over het prospectieve geheugen van proefpersonen tussen de 15 en 40 jaar.

Vrouwen kunnen deze vele toekomstige opdrachten allemaal veel beter onthouden. "Een goed voorbeeld daarvan is het volgende scenario: wanneer we denken aan een gemiddeld gezin, dan verwachten we dat de vrouw diegene is die nog eieren gaat kopen na haar werk. Of zij is diegene die zal onthouden dat ze een boek moet teruggeven aan een vriend. Zij zal daar gewoon beter in zijn dan haar man", vertelt Liana Palermo, een onderzoek van de Aston University.

Volgens deze professor is het goed mogelijk dat dit toe te schrijven is aan het feit dat de combinatie van een huishouden en een voltijdse job het prospectieve geheugen verbetert. "De genderverschillen die we opmerkten, kunnen te maken hebben met de zorgende rol die de vrouw vaak op zich neemt en het feit dat ze daarbij nog een job heeft. Vrouwen hebben zo meer verantwoordelijkheden dan mannen", zegt ze.

"Als gevolg van die sociale rol moeten vrouwen meer onthouden. En omdat ze het elke dag moeten doen, kunnen ze veel oefenen in het trainen van hun geheugen", gaat ze verder. "Oefening baart kunst. Wat wil zeggen dat mannen eigenlijk ook iets kunnen doen aan hun slechte prospectieve geheugen. Een gemakkelijke manier is dus om wat huishoudelijke taken op zich te nemen."