Mannen krijgen vroeger rimpels en vrouwen krijgen er meer

Mannen krijgen vroeger rimpels en vrouwen krijgen er meer

Onderzoekers analyseerden de gezichten van 3.831 Europeanen tussen 51 en 98 jaar. Ze ontdekten dat mannen onder de 65 jaar meer rimpels hebben dan vrouwen, terwijl dat bij de 75-jarigen net omgekeerd is. Bovendien hebben mannen er meer in de bovenste helft van hun gezicht, en vrouwen meer in de onderste helft.

“We kunnen het verschil tussen mannen en vrouwen niet precies verklaren. Er is reden om aan te nemen dat hormonen een rol spelen. Maar we hebben getest of het vrouwelijke hormoon oestrogeen een beschermende factor is, en dat hebben we niet kunnen bevestigen”, vertelt onderzoekster Merel Hamer aan De Standaard.

“We zagen wel dat vrouwen met een hoog testosterongehalte minder rimpels hebben. Dus testosteron lijkt vrouwen te beschermen.” Dat is opmerkelijk, want mannen hebben eerder last van rimpels, terwijl zij veel meer testosteron aanmaken dan vrouwen.

Andere factoren

Verder is er ook een verband tussen rimpels en de huidskleur. Zo zouden mensen met een lichte huid minder snel rimpels krijgen. Dat komt omdat zij sneller verbranden en daarom de zon meer mijden. Verder verouderen mensen met een verschillend huidtype ook anders. De lichtere mensen hebben meer vlekken en de donkere meer rimpels.

Ook het gewicht is een bepalende factor of iemand rimpels krijgt. Iemand met een lager BMI zou meer rimpels hebben, aangezien vet de huid vult. Er is wel een uitzondering op die regel. Zo hebben dikkere vrouwen vaker kraaienpootjes naast hun ogen.

De allerbelangrijkste factis voor rimpels zijn de genen. “De optelsom van factoren zoals leeftijd, roken, blootstelling aan zonlicht, gewicht en huidtype bepaalt voor bijna de helft hoeveel rimpels we hebben, maar al de rest komt op conto van de erfelijkheid”, besluit Hamer.