Mannen hebben een positiever zelfbeeld dan vrouwen

Mannen hebben een positiever zelfbeeld dan vrouwen

Slechts een op de tien vrouwen is tevreden met haar lichaam. Dat opmerkelijk laag cijfer blijkt uit een recente enquête van de website Yahoo Health. Maar liefst 1.993 tieners en volwassenen tussen de 13 en 64 jaar werden bevraagd over hun lichaamsbeeld. Kijken ze met een goed gevoel in de spiegel of wenden ze liever hun blik af?

De resultaten tonen aan dat jongeren hun lichaam meer accepteren dan de oudere generatie. Wat het geslacht betreft, geeft een schamele 11 % van de vrouwen aan tevreden te zijn over haar lichaam, tegenover 20 % van de mannen. Wel blijkt dat mannen met een positief zelfbeeld starten maar met de leeftijd negatiever kijken naar hun lichaam, terwijl het bij vrouwen adersom gaat: zij gaan van een lage beoordeling naar een neutralere houding.

Foto Pixabay