Maingain (DéFI) in beeld als 'verbindingsofficier' tussen Brussel en Wallonië

Maingain (DéFI) in beeld als 'verbindingsofficier' tussen Brussel en Wallonië

Olivier Maingain, de voorzitter van het Franstalige DéFI, zal wellicht een rol op zich nemen als de 'verbindingsofficier' die de banden moet aanhalen tussen enerzijds het Brusselse en het Waalse gewest en anderzijds de Franse gemeenschap. Dat zo'n functie wordt gecreëerd, is overeengekomen tijdens de vorming van de nieuwe Brusselse regering. Dat schrijft L'Echo. Over de functie bestaat een principeakkoord, maar dat moet nog in detail uitgeklaard worden. "De precieze invulling van deze onbezoldigde post ligt nog niet helemaal vast. Het gaat om een verbindingsfunctie tussen de gemeenschap en de gewesten, een grote bezorgdheid van DéFI", zegt minister-president Rudi Vervoort (PS).

Volgens Olivier Maingain moet er een grote denkoefening gebeuren over hoe de solidariteit tussen Franstaligen kan worden versterkt. "Tijdens onze contacten met de vertegenwoordigers van verschillende partijen, bracht ik de noodzaak ter sprake van een denkoefening met betrekking tot de toekomst van de Franstalige instellingen en in het bijzonder van een versterking van de relaties tussen Brussel en Wallonië", zegt hij.

"Al te vaak worden deze relaties beperkt tot de gemeenschapsbevoegdheden, zoals onderwijs en cultuur. Maar er is ook nood aan een gemeenschappelijke visie op economisch en sociaal vlak", aldus Maingain.

De DéFI-voorzitter benadrukt dat de verbindingsofficier onbezoldigd zal werken, maar toch over een kabinet van vier of vijf personen zou beschikken. "Er wordt nog over gepraat, maar de Cocof (de Franse Gemeenschapscommissie, red.) zal bijdragen aan de financiering van deze kleine ploeg."

Minister-president Vervoort toont zich voorzichtiger. "Er werd gesproken over het detacheren van bestaand personeel, maar tijdens de onderhandelingen zijn we niet in detail getreden. Wel zeker is dat dit niets extra mag kosten."

bron: Belga