Magistraten voeren op 7 juni actie tegen besparingsmaatregelen

Magistraten voeren op 7 juni actie tegen besparingsmaatregelen

Alle magistratenverenigingen van het land roepen de rechterlijke macht op om op 7 juni actie te voeren tegen de besparingen in hun sector. De zittingen zullen later beginnen, maar alle vastgestelde zaken zullen wel worden behandeld, klinkt het vandaag in een gezamenlijke brief. Concreet worden alle magistraten en leden van het gerechtspersoneel opgeroepen om op 7 juni om 08.45 uur bijeen te komen in elk gerechtsgebouw van het land.

"De rechterlijke macht dient de nodige en performante middelen te krijgen die de uitoefening van zijn taak en de modernisering van Justitie mogelijk maken", luidt het in de open brief. Door de besparingsmaatregelen "komt de goede rechtsbedeling in het gedrang" en "wordt het recht van de burger op een onafhankelijke, efficiënte en kwaliteitsvolle justitie aangetast".

bron: Belga