"Maatregelen hebben 560 levens gered in België"

"Maatregelen hebben 560 levens gered in België"

De studie schat dat 3,7% van de Belgische bevolking daadwerkelijk het nieuwe coronavirus heeft opgelopen. Een cijfer dat vergelijkbaar is met het gemiddelde van de elf onderzochte Europese landen. Dit komt niet overeen met de officiële balansen die het Crisiscentrum communiceert, dat enkel de gevallen telt die door screening zijn bevestigd.

Volgens de berekeningen van de experten is het aandeel van de besmette bevolking het hoogst in Spanje (15%). Italië volgt met bijna 10%. Het percentage is het laagst in Duitsland (0,72%) en Noorwegen (0,41%), wat aangeeft dat deze landen aan het begin van de epidemie staan.

Nuance

Over het algemeen zijn de onderzoekers van oordeel dat de in Europa genomen maatregelen de verspreiding van de ziekte hebben verminderd. Gecumuleerd over de elf landen, hebben de maatregelen eind maart tussen de 21.000 en 120.000 coronadoden voorkomen.

Het duurt twee tot drie weken om de impact van een maatregel te kunnen observeren nadat die van toepassing is. Het is daarom te vroeg om met zekerheid te zeggen dat de maatregelen effectief zijn, nuanceert de studie.