Maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht in België

Maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht in België

In 2018 werden maandelijks 26,51 miljoen dieren geslacht in België. Dat blijkt uit de slachtingscijfers voor 2018 die het Belgische statistiekbureau Statbel vandaag publiceerde. De overgrote meerderheid, 25,4 miljoen per maand, waren kippen. Op jaarbasis betekende dat 305 miljoen kippen in 2018, een stijging van 1 procent tegenover 2017. In aantal worden kippen het meest geslacht, maar gekeken naar gewicht zijn ze goed voor een vierde van de geslachte dieren, met 462 miljoen kilogram geslachte kippen.

De varkenssector blijft met 59 procent gewichtsaandeel de belangrijkste leverancier van geslachte dieren. Jaarlijks gaat het om 1,07 miljard kilogram. Vorig jaar steeg ook het aantal geslachte varkens met 3 procent tegenover het jaar ervoor, naar 11,2 miljoen varkens of 936.000 per maand. Die toename volgt op drie opeenvolgende jaren van daling.

Bij runderen is de omgekeerde beweging te zien. Terwijl tot en met 2017 het aantal dat geslacht werd vier jaar lang steeg, daalde dat in 2018 opnieuw met drie procent tot 890.000 runderen op jaarbasis of 74.000 per maand. De rundveesector is goed voor 15 procent volgens gewicht, met in totaal 277 miljoen kilogram geslachte runderen.

Kippen, varkens en runderen maken de top drie van meest geslachte dieren uit, gevolgd door kalkoenen (gemiddeld 64.000 per maand) en schapen (gemiddeld 11.000 per maand)).

bron: Belga