Luchtvervuiling veroorzaakt meer doden dan roken

Luchtvervuiling veroorzaakt meer doden dan roken

Wereldwijd veroorzaakt vooral met fijn stof vervuilde lucht 8,8 miljoen doden per jaar. Ongeveer 120 mensen per 100.000 inwoners sterven jaarlijks voortijdig aan de gevolgen van vervuilde lucht. In Europa zijn dat er gemiddeld ongeveer 133, hoewel de controles hier strenger zijn dan in andere regio's. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat ter vergelijking het aantal aan roken gerelateerde sterfgevallen -inclusief passief roken- op 7,2 miljoen wereldwijd per jaar, aldus de onderzoekers. Iedereen kan er voor kiezen om al dan niet te roken, maar luchtvervuiling kan niemand vermijden.

Fijn stof

Alleen al in Europa sterven elk jaar ongeveer 800.000 mensen voortijdig vanwege de gevolgen van de luchtverontreiniging - veel meer dan in eerdere studies is aangegeven. De sterfgevallen zijn voornamelijk te wijten aan hart- en luchtwegaandoeningen. Door de luchtvervuiling gaat de gemiddelde levensverwachting van Europeanen verminderen met ongeveer twee jaar.

Hoofdoorzaak van luchtweg- en vaataandoeningen is volgens de onderzoekers fijn stof, dat wordt geproduceerd door verkeer, landbouw, elektriciteitscentrales, fabrieken en kachels. Bij fijn stof uit het verkeer spelen naast het verbrandingsproces in motoren ook de bandenslijtage en opgewarreld stof een rol. Milieuactivisten dringen al langer aan op strengere EU-limieten voor fijn stof.