Loonoverleg: Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerp van loonakkoord

Loonoverleg: Vakbonden en werkgevers bereiken ontwerp van loonakkoord

Het ontwerpakkoord houdt een stijging in van de lonen dit en volgend jaar met maximaal 1,1% bovenop de index. Inclusief de index betekent dit dus dat er 4,54% opslag komt dit en volgend jaar samen.

Ook de minimumlonen gaan omhoog, met 1,1% of 10 cent per uur. ABVV had eerder een stijging met 10% vooropgesteld voor de verhoging van dit minimumloon. "We hadden gerekend op meer", aldus Miranda Ulens, algemeen secretaris van het ABVV. Vakbonden en werkgevers zullen wel in een werkgroep bekijken hoe die minimumlonen "substantieel" kunnen worden verhoogd.

Werknemers kunnen ook rekenen op een hogere tussenkomst van de werkgever voor hun trein-, tram- en busticket. De tussenkomst stijgt van 64 naar 70 procent. Er mogen ook meer overuren worden gepresteerd: het aantal vrijwillige overuren dat mag worden gepresteerd stijgt van 100 naar 120 uren per jaar. Ook werden afspraken gemaakt over de SWT-leeftijden en de uitkeringen.

Reacties

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) hoopt dat de regering het loonakkoord tussen vakbonden en werkgevers kan honoreren. "De waarde van een IPA is niet te onderschatten", zei hij in 'De Ochtend' op Radio 1. Peeters laat verstaan dat hij de afspraken die de sociale partners maakten rond de landingsbanen en rond SWT, het vroegere brugpensioen, wil volgen. Open Vld is daarover niet enthousiast. "Dit was niet de afspraak", luidt het.

Premier Charles Michel vindt het positief nieuws dat de sociale partners een loonakkoord hebben gesloten. Hij wacht op een onderhoud met de Groep van Tien alvorens uitspraken te doen over inhoudelijke punten, zoals over de toepassing van het Stelsel van Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT), de opvolger van het brugpensioen.

"Wat telt voor de regering, is de sociale rust, de economische ontwikkeling en de koopkracht van de werknemers", aldus de premier. Hij merkt daarbij op dat de afgesproken loonnorm bovenop de extra middelen komt voor de lage en middeninkomens die ingeschreven zijn via de tax shift.