Loonkloof bedraagt nog 6 procent

Vrouwen verdienen in ons land gemiddeld nog 6 procent minder dan mannen. De loonkloof is daarmee op een jaar tijd met slechts één procentpunt gedaald. Dat zegt de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie, die zich baseert op de meest recente cijfers uit 2014. Een voltijdse werknemer kon in ons land in 2014 rekenen op een gemiddeld bruto maandloon van 3.414 euro. De loonkloof bedraagt 6 procent als er enkel rekening wordt gehouden met voltijds tewerkgestelden. "Hierbij negeren we echter het feit dat hoofdzakelijk vrouwen deeltijds werken", luidt het. "Indien we de analyse uitbreiden naar alle werknemers, dan ontvangen vrouwen een gemiddeld bruto maandloon dat 20 procent lager ligt dan het loonzakje waarop mannen mogen rekenen."

In 2014 verdiende een voltijdse werknemer in ons land gemiddeld 3.414 euro bruto per maand. Dat cijfer zegt echter niet alles, want twee derde van de Belgen ontvangt een lager salaris. Als we de mediaan bekijken, blijkt dat de helft van de werknemers minder dan 2.976 euro verdient. De tien procent slechtst betaalde werknemers strijken 2.200 euro op per maand, de tien procent best betaalden meer dan 5.178 euro.

De best betaalde beroepen zijn directeur van een grote onderneming, ICT-manager en manager op het gebied van zakelijke dienstverlening en op administratief gebied. De slechtst betaalde beroepen zijn kelner en barman, kapper en schoonheidsspecialist en huishoudelijke hulp en schoonmaker.

Op vlak van sectoren betaalt de petrochemische nijverheid de hoogste lonen, gevolgd door consultants en financiële dienstverleners. De sectoren waar het minste geld te rapen valt, zijn de maatschappelijke dienstverlening (exlusief huisvesting), de persoonlijke dienstverlening en de horeca.

bron: Belga