Lokale overheden en burgerinitiatieven moeten elkaar omarmen

Burgerinitiatieven en lokale overheden zouden elkaar beter moeten leren kennen om elkaar te versterken. Dat zeggen de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinswetenschappen van hogeschool Odisee donderdag naar aanleiding van de publicatie van een verkennend onderzoek naar burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Onder meer de aanstelling van een participatieambtenaar per gemeente zou de samenwerking kunnen verbeteren. Het Kenniscentrum Gezinswetenschappen heeft via interviews onder meer onderzocht in welke mate de burgerinitiatieven zich ondersteund voelen door de verschillende overheden in ons land. "De burgerinitiatieven hebben vooral contact met de lokale overheden, al halen ze wel aan dat bepaalde Vlaamse of federale regels, zoals regels rond voedseloverschotten, hen kunnen beperken", aldus coördinator van het Kenniscentrum Kathleen Emmery.

Hoe de burgerinitiatieven en lokale overheden zich verhouden, hangt erg af van het bestuur of de context, zegt Emmery. "Er zijn lokale overheden die vervallen in een discours dat burgerinitiatieven van dichtbij gecontroleerd moeten worden, of die focussen op het administratieve aspect, dat een initiatief enkel financieel gesteund kan worden als alle andere ook steun krijgen", zegt Emmery. "Andere besturen stimuleren de burgers en brengen ze samen, om zo ideeën te laten opborrelen, terwijl nog andere gemeenten zelf de dialoog aangaan met de burgerinitiatieven."

Een klacht die bij de interviews wel vaker terugkwam, is het gebrek aan erkenning en waardering voor de burgerinitiatieven. "Zeker als de visie van het burgerinitiatief botst met die van de overheid", aldus Emmery. Daarnaast veranderen lokale besturen om de zes jaar, waardoor eerdere inspanningen ongedaan gemaakt kunnen worden.

Volgens de Gezinsbond en het Kenniscentrum Gezinwetenschappen kan de Vlaamse overheid samenwerking tussen burgerinitiatieven, gemeentebesturen en netwerkversterkende instanties als de Huizen van het Kind stimuleren. "Dat kan bijvoorbeeld door een participatieambtenaar aan te stellen, die lokale verenigingen praktisch en administratief wegwijs maakt, maar ook ontmoeting faciliteert en in dialoog naar creatieve oplossingen zoekt", zegt Emmery.

De Gezinsbond en het Kenniscentrum lanceren ook een inspiratiegids voor burgerinitiatieven, voor alle burgers die ideeën hebben om zelf een burgerinitiatief op te starten.

bron: Belga