"Lokale lockdowns hadden dit kunnen vermijden"

"Lokale lockdowns hadden dit kunnen vermijden"

VB-fractieleider Sam Van Rooy vindt in tegenstelling tot burgemeester Bart De Wever (N-VA) dat districtsgrenzen wél kunnen worden omgevormd tot gecontroleerde grenzen.

Sam Van Rooy.

Marokkaanse gemeenschap

Vlaams Belang stelt dat virologen en lokale artsen al meer dan tien dagen geleden aan de alarmbel trokken en heeft het over "het snel stijgend aantal coronabesmettingen in met name de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen-Noord, Kiel, Borgerhout en Deurne". "Vorige week pas werd in Borgerhout en Antwerpen-Noord door huisartsen en vrijwilligers met een medische achtergrond een proefproject van gouverneur Berx uitgerold inzake contacttracing", vindt VB Antwerpen. "Dit blijkt vandaag too little too late te zijn."

Politieke correctheid

Van Rooy stelt verder dat het "er sterk op lijkt dat politieke correctheid aan de vooravond van het islamitische Offerfeest ervoor heeft gezorgd dat men de coronabroeihaarden in geïslamiseerde Antwerpse wijken, die men nota bene meer dan 10 dagen geleden reeds kende, niet snel en adequaat in de kiem heeft gesmoord".

Het laattijdig ingrijpen heeft nu tot gevolg dat "zelfs mensen die in de Kalmthoutse Heide gaan wandelen of alleen gaan joggen of fietsen een mondmasker moeten dragen", meent hij. Van Rooy stelt dat een lokale lockdown wel degelijk mogelijk was of is. "Administratieve grenzen kunnen mits politieke wil en de nodige politie-inzet immers perfect worden omgevormd tot gecontroleerde grenzen, zoals dat bijvoorbeeld ook in Duitsland is gebeurd", zegt hij.