Logement Molenbeekois - Vastgoedmaatschappij krijgt twee weken om orde op zaken te stellen

De raad van bestuur van de Brusselse gewestelijke huisvestingsmaatschappij (BGHM) heeft aan Logement Molenbeekois veertien dagen gegeven om orde op zaken te stellen, door gevolg te geven aan de aanbevelingen uit een alarmerende audit. De termijn voor de openbare vastgoedmaatschappij van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek begint te lopen eenmaal ze officieel in gebreke is gesteld, op straffe van sancties. Logement Molenbeekois kwam maandag in het oog van de storm terecht nadat een bijzonder bezwarende audit uitlekte in de kranten La Dernière Heure en La Libre Belgique. Voogdijminister Céline Fremault (cdH) vroeg aan BGHM om tijdelijk het roer over te nemen en om gerechtelijke stappen te ondernemen.

Zo kon voor de helft van de tussen 2013 en 2017 opgestelde facturen geen corresponderende bestelbon teruggevonden worden. Een leverancier werd aangewezen zonder dat daar een openbare aanbesteding aan voorafging, terwijl zijn facturen opliepen tot meer dan 300.000 euro per jaar. Eind 2017 bedroegen de achterstallige huurinkomsten 2,2 miljoen euro en was voor meer dan 500.000 euro aan huurgaranties niet overgemaakt. Bij de verloning van het personeel kwamen de toegepaste barema's niet overeen met het behaalde diploma.

De honderd jaar oude openbare vastgoedmaatschappij is de op twee na grootste van het Brussels gewest en beheert een patrimonium van 3.340 sociale huurwoningen. De doorlichting kwam er na klachten.

bron: Belga