Liberalen bepleiten afschaffing autopapieren

Liberalen bepleiten afschaffing autopapieren

Minister Philippe De Backer (Open Vld) heeft een Kafkaplan klaar, waarin hij pleit voor meer administratieve vereenvoudiging. Dat berichten De Tijd en Het Laatste Nieuws. De afschaffing van autopapieren is een van de opties. Na het ontslag van de N-VA-ministers uit de regering kreeg De Backer er de bevoegdheid voor Administratieve Vereenvoudiging bij. Hij blies meteen het Kafkameldpunt, destijds opgericht door partijgenoot Vincent Van Quickenborne, nieuw leven in. In twee maanden tijd zijn er bijna 200 meldingen binnengekomen. Op basis daarvan werd een Kafkaplan uitgewerkt met 40 voorstellen voor administratieve vereenvoudiging. Het moet als leidraad dienen voor de volgende regering.

In het oog springt het voorstel om de autopapieren af te schaffen, aldus De Tijd. Volgens de liberalen kunnen die documenten perfect digitaal ter beschikking gesteld worden. Bij een controle volstaat het dan dat de politie de nummerplaat inleest om een overzicht te krijgen van deze gegevens.

Het Laatste Nieuws focust op zijn beurt op het liberale voorstel om de prikklok af te schaffen voor wie glijdende werkuren heeft.

bron: Belga