"Leuven moet samenwerken met brede regio", zegt nieuwe burgemeester

"Leuven moet samenwerken met brede regio", zegt nieuwe burgemeester

"De groei die Leuven nu doormaakt, biedt kansen voor welvaart maar zet de stad ook onder druk. Dit in de juiste richting sturen is voor mij een prioriteit. Een aantal van die uitdagingen moeten regionaal opgelost wordt". Dat heeft Mohamed Ridouani (sp.a) vrijdagavond gezegd in zijn maidenspeech als Leuvens burgemeester, tijdens de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van het stadsbestuur, de KU Leuven en lokale militaire overheid.

Ridouani wees erop dat de Leuvense bevolking momenteel jaarlijks toeneemt met 1.000 personen, de tewerkstelling met 8 procent en de economie met 4 procent. Deze groei creëert een toenemende druk op huisvesting, ruimtelijke ordening, mobiliteit, onderwijs, ... Het nieuwe stadsbestuur voorziet maatregelen zoals de creatie van een nieuw wetenschapspark op Leuven Noord en uitbreiding van het bestaande op Arenberg om de KU Leuven in staat te stellen te blijven groeien. Ridouani verwees ook naar de geplande uitbreiding van kantooroppervlakte aan de Vaartkom en de creatie van meer wooneenheden - zowel sociale als andere - onder meer op de Hertogensite.

Maar naast initiatieven op het eigen grondgebied moet Leuven volgens Ridouani samen met de buurgemeenten en ver daarbuiten "een stadsregionale aanpak" uitwerken waarbij de gezamenlijke problemen op vlak van mobiliteit, huisvesting, economie, enz... samen worden aangepakt. Ridouani ziet een belangrijke rol weggelegd in samenwerking met buurgemeenten maar ook met Aarschot, Diest en Tienen, tot zelfs Hasselt en Genk waar de KU Leuven nu al actief is. Tot slot pleitte hij voor de verdere uitbouw van de driehoek Leuven-Eindhoven-Aken. "Deze drie steden met een prachtige kenniseconomie vormen een driehoek die op wereldvlak kan concurreren".

In zijn nieuwjaarstoespraak benadrukte de nieuwe burgemeester ook dat hij er alles aan wil doen om de sociale achterstelling aan te pakken en te verhinderen dat Leuven een stad wordt met twee snelheden. "Leuven moet een stad worden van mogelijkheden en niet van belemmeringen", aldus Ridouani, die verwees naar het feit dat hij zelf opgroeide in een arm gezin. "Dit laatste bewijst dat Leuven een stad is waarin je ongeacht je afkomst en situatie je dromen kunt waarmaken". De stad telt 171 nationaliteiten telt en dus wil de burgemeester streven naar "een stad waar vrijheid van identiteit samengaat met het samenhorigheidsgevoel, dat we deel uitmaken van één gemeenschap waarin we onszelf kunnen zijn".

bron: Belga