Leuven krijgt goede punten op cultureel en creatief vlak

Leuven krijgt goede punten op cultureel en creatief vlak

De Europese Commissie is voor het eerst nagegaan hoe de culturele en creatieve kant van een aantal Europese steden bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en jobcreatie. Dat leidde tot de allereerste ‘monitor van culturele en creatieve steden', waarin Leuven een hoofdrol speelt.

Menselijk kapitaal

Op basis van alle beschikbare gegevens, stelde de Commissie het profiel op van de ideale Europese stad op cultureel en creatief vlak. Die combineert de beste prestaties op de negen afgebakende domeinen. Leuven dient als hét voorbeeld wat betreft ‘menselijk kapitaal en onderwijsaanbod'. De ideale stad draagt ook wat van Parijs, Cork, Glasgow, Utrecht, Eindhoven, Kopenhagen en het Zweedse Umeå in zich.

Goede punten zijn er ook voor Brussel en Gent. De hoofdstad heeft de op één na hoogste score op het vlak van ‘nieuwe jobs in creatieve sectoren', althans in de categorie van steden met meer dan 1 miljoen inwoners. Brussel omvat in de monitor het volledige Brusselse gewest.

In de steden met 250.000 tot 500.000 inwoners haalt Gent de tweede plaats op het vlak van ‘culturele levendigheid', vooral dankzij het aanbod aan theater- en andere zalen. De Arteveldestad wordt ook geprezen voor haar aanbod aan middeleeuwse architectuur en haar "levendig cultureel centrum".