Leuven beleeft rustige avond ondanks betoging en tegenbetoging vluchtelingenproblematiek

Donderdagavond hebben in Leuven op initiatief van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) een 100-tal personen betoogd om paal en perk te stellen aan de vluchtelingenstroom naar Europa. Op hetzelfde ogenblik manifesteerden op initiatief van enkele linkse organisaties elders in de stad een 400-tal personen om hun solidariteit uit te drukken met de vluchtelingen. Er deden zich geen incidenten voor. De NSV-betoging had als motto 'Pro grenzen, pro natie'. Op de meegedragen spandoeken stonden teksten te lezen zoals 'Nie Wieder Köln' en 'Terrorisme moe? Grenzen toe!'. Er werden ook slogans geroepen als 'Europa weg'. NSV-voorzitter Jeroen Bolckmans eiste in een slottoespraak een Europees 'push back'-beleid, afschaffing van het Schengenverdrag en controle van buitengrenzen, middelen om vluchtelingen menswaardig op te vangen in hun eigen regio en een buitenlandpolitiek gericht op stabiliteit en vrede in het Midden-Oosten. Hij waarschuwde ervoor dat de massale instroom van vluchtelingen onze sociale zekerheid uitholt, Europa kwetsbaar maakt voor extremisme en een bedreiging vormt voor onze samenlevingsnormen.

Heel anders ging het er aan toe tijdens de manifestatie van Comac, JNM, Hart Boven Hard, Solidarity4all, Actief Linkse Studenten en Blockbuster die onder het motto 'Gastvrij Leuven' door de straten trok met vooraan in de stoet de slogan 'Solidariteit met wie hier met de boot toekomt en met wie hier uit de boot valt'. In toespraken werd gepleit voor een menswaardige opvang van mensen in nood ongeacht hun afkomst. Vluchtelingen zijn wel degelijk welkom en diversiteit is een verrijking, luidde het. Volgens de organisatoren is de oorlogssituatie waaraan deze vluchtelingen ontsnappen het rechtstreekse gevolg van de interventies van westerse landen in Irak, Afghanistan en Libië die miljoenen het leven kostte en de regio bovendien volledig destabiliseerde.

Voor de twee betogingen had de Leuvense politie liefst 200 agenten opgetrommeld om alles in vredige banen te leiden. Er cirkelde ook continu een politiehelikopter in de lucht. In het verleden waren NSV-betogingen verschillende keren uitgelopen op zware rellen met linkse tegenbetogers. In een aantal straten in de Leuvense binnenstad gold al sinds 14 uur een parkeerverbod en vanaf 18.30 uur was alle verkeer er verboden. Ook het stadspark sloot al om 17 uur de deuren.

bron: Belga