Leopold II-tunnel viert dertigste verjaardag

Leopold II-tunnel viert dertigste verjaardag

De Leopold II-tunnel viert vandaag zijn dertigste verjaardag. Net zoals een groot deel van de andere Brusselse tunnels kwam ook de langste tunnel van België de afgelopen maanden negatief in het nieuws door veroudering. Vanaf 2018 wordt de tunnel gerenoveerd. De 2.534 meter lange tunnel is een van de belangrijkste verkeersaders in Brussel. Dagelijks maken zo'n 80.000 pendelaars gebruik van de westelijke invalsweg. Op 24 januari werd duidelijk dat de Leopold II-tunnel dringend aan renovatie toe is, nadat er een brokstuk naar beneden was gekomen. Toch was het niet de enige tunnel waar dat gebeurde. Ook de Rogier-, de Kruidtuin- en de Stefaniatunnel kregen af te rekenen met vallende brokstukken.

Om de veroudering van de tunnels in Brussel tegen te gaan, stelde Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet een meerjareninvesteringsprogramma op. Dat moet ervoor zorgen dat binnen een tijdsbestek van 10 jaar bijna alle lange tunnels gerenoveerd worden.

De Leopold II-tunnel zelf wordt vanaf 2018 onder handen genomen voor een renovatie die tot stand komt via een privaat-publieke samenwerking. De tijdsduur van de renovatie wordt geschat op 39 maanden, waarvan 9 maanden voorbereidende werken. Het gaat onder andere om waterdichtingswerken, herstelling van het wegdek, renovatie van het branddetectiesysteem, vervanging van de ventilatoren, aanleg van technische lokalen en nooduitgangen, enzovoort.

De kostprijs wordt geschat op 180 miljoen euro. Gedurende de werken wordt de tunnel enkel 's nachts gesloten en tijdens de autoluwe zomermaanden juli en augustus.

bron: Belga