Leerlingen van Steinerscholen presteren slechter in het hoger onderwijs

Leerlingen van Steinerscholen presteren slechter in het hoger onderwijs

Steinerscholen worden steeds populairder in ons land. In de afgelopen zes schooljaren is het aantal inschrijvingen gestegen met 24%. Maar critici stellen zich vragen bij de effectiviteit van de methodeschool, specifiek bij de leerwinst van de leerlingen.

Minder dan de helft

Vlaams Belang-parlementslid Roosmarijn Beckers heeft cijfers opgevraagd en daaruit blijkt dat veel afgestudeerden uit Steinerscholen niet doorstromen naar het hoger onderwijs. Slechts 44%, minder dan de helft van de leerlingen, schrijft zich in voor een academisch gerichte bachelor. Bij andere ASO-leerlingen is dat gemiddeld bijna 68%.

Steiner-leerlingen hebben ook een lager studierendement. Het studierendement is de verhouding van het aantal verworven studiepunten tegenover het totaal aantal opgenomen studiepunten. "Hun studierendement ligt met 71,44% in de professionele en 60,8% in de academische bachelor duidelijk onder de Vlaamse gemiddeldes van respectievelijk 81,1 en 68%”, zegt Beckers.

“Er wordt in het Steineronderwijs gewoon te weinig gefocust op het aanleren van kennis en dat is nefast voor de verdere studiekansen van hun leerlingen alsook voor hun opties op de arbeidsmarkt. Ik kreeg ook al verontrustende signalen van ouders die hun kinderen in een Steinerschool hadden ingeschreven, maar die daar na enkele maanden op terugkwamen omdat hun kinderen zelf zegden dat ze op school te weinig leerden”, aldus Beckers.

Cognitieve ontwikkeling

Volgens de Steinermethode draait niet alles in het onderwijs om cognitieve ontwikkeling. "Het cognitieve is belangrijk, maar het creatieve en het sociaal-emotionele ook. In die zin is het nu niet gepast om met cijfers van het verleden een reorganisatie voor de toekomst te analyseren", zegt woordvoerder van de Vlaamse Federatie Steinerscholen, Paul Buyck. Volgens de woordvoerder moeten alle studierichtingen de kans krijgen om op basis van de nieuwe eindtermen en de nieuwe plaats in de matrix de komende zes jaar zich aan te passen.

Lees ook: Weyts met Steinerscholen aan tafel om discussie rond eindtermen uit te klaren