Leerlingen drinken minder vaak, maar worden niet minder dronken

Leerlingen drinken minder vaak, maar worden niet minder dronken

VAD organiseert elk schooljaar een bevraging naar onder meer het tabaks-, alcohol- en druggebruik bij zowat 7.500 leerlingen in het secundair onderwijs. In het schooljaar 2017-2018 waren de drie trends allemaal dalend. «Positief», klinkt het bij VAD, «maar op sommige vlakken is er nog altijd een grote nood aan aanhoudende preventieve inspanningen.»

Alcoholgebruik

Het alcoholgebruik springt nog altijd het meest in het oog. Hoewel dat de voorbije tien jaar stelselmatig is gedaald, geeft nog altijd meer dan de helft van de leerlingen aan in het voorbije jaar alcohol gedronken te hebben. Meer dan 10% deed dat zelfs regelmatig. Ook in de jongere leeftijdscategorieën blijven leerlingen alcohol drinken. Hoewel het eigenlijk verboden is onder de 16, geeft maar liefst vier op de tien van hen aan al eens alcohol te hebben gedronken.

Dronkenschap stagneert

Tot slot worden de positieve evoluties overschaduwd door een stagnatie in het fenomeen dronkenschap. Een kwart van de leerlingen gaf aan in het voorgaande jaar dronken te zijn geweest, hetzelfde aantal gaf aan wel eens te bingedrinken. Er wordt dus later en minder frequent gedronken, maar dat wil nog niet zeggen dat jongeren minder dronken worden.