Leerkrachten verdeeld over technologie in de klas

Leerkrachten verdeeld over technologie in de klas

Een deel van het lerarenkorps in België wil een trekkersrol vervullen bij de intrede van technologie op de schoolbanken. Dat blijkt uit een onderzoek van de universiteiten van Gent, Tilburg en Leuven en electronicabedrijf Samsung. Het zou hen tijd besparen, meer opties geven tijdens de les en leerlingen makkelijker kunnen motiveren. Maar niet iedereen is daarvan overtuigd.

Oude vrouwen vs. jonge mannen

Volgens het onderzoek ziet een derde van de leerkrachten geen meerwaarde in meer technologie in het klaslokaal. Ten zuiden van de taalgrens is voor 53% van de lesgevers een gebrek aan hardware en draadloos internet het grootste obstakel. Andere veel gehoorde antwoorden zijn angst, tijdsverlies, gebrek aan vaardigheden, gebrek aan leermateriaal en de rigiditeit van het schoolsysteem.

De onderzoekers konden vijf types leerkrachten opstellen, naargelang ze al dan niet meer bereid waren om zich in het technologische avontuur te storten. Opvallend is dat vooral oudere vrouwelijke leerkrachten sceptisch zijn, terwijl jonge meesters innovatiever uit de hoek komen.

Uit de bevraging kwamen ook enkele aanbevelingen van de leerkrachten zelf. Zo vragen ze meer flexibiliteit in het schoolsysteem om te experimenteren en willen ze dat de beschikbare apps en software gebruiksvriendelijker worden. Ze hopen ook op digitaal lesmateriaal op maat en meer training en ondersteuning.

Om het gebruik van technologie in de klas in de kijker te zetten, roept Samsung leerlingen en leerkrachten op om videoblogs te maken over de innovaties in hun klas. Bezoekers kunnen op vlogjeleraar.be stemmen op het beste filmpje.