Leefmilieu niet langer barrière, maar kans voor economische ontwikkeling

Leefmilieu niet langer barrière, maar kans voor economische ontwikkeling

"Het leefmilieu kan niet langer als een barrière door onze Brusselse ondernemingen beschouwd worden, maar als een echte kans voor economische ontwikkeling". Dat leert Brussels minister van Leefmilieu Céline Fremault uit de studie die de Confederatie Bouw Brussel heeft uitgevoerd in opdracht van Leefmilieu Brussel over de zes projectoproepen "voorbeeldgebouwen" tussen 2007 en 2013 en de energiepremies tussen 2013 en 2015. Uit de studie blijkt dat de 20 miljoen euro die jaarlijks aan energiepremies werden uitgereikt meer dan 150 miljoen euro aan investeringen opbrachten. Elke euro energiepremie vertaalt zich met andere woorden in meer dan 7 euro investering in de bouw in het Brussels gewest. De Confederatie Bouw berekende dat de energiepremies tussen 2013 en 2015 hebben geleid tot de oprichting of het behoud van 800 tot 1.800 arbeidsplaatsen per jaar, waarvan er tussen 500 en 1.000 Brussels zouden zijn. Tegelijkertijd is één euro subsidies in de Brusselse voorbeeldgebouwen goed voor meer dan 24 euro die in de sector geïnvesteerd zijn, wat van dit instrument een groot succes gemaakt heeft en tot de bouw van meer dan 500.000 m² duurzame gebouwen in Brussel geleid heeft.

De studie bevestigt volgens minister Fremault de aanvankelijke hypothese van het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie die op de bouwsector toegepast wordt: "het leefmilieu kan niet langer als een barrière door onze Brusselse ondernemingen beschouwd worden, maar als een echte kans voor economische ontwikkeling". "De bestendiging van het energiepremiemechanisme en van de projectoproep be.exemplary zal zowel bijdragen aan het behalen van de Brusselse klimaatdoelstelling van 30% reductie van broeikasgasemissies tegen 2025 via de vermindering van het energieverbruik van onze gebouwen als aan het ondersteunen van de ontwikkeling van een banenscheppende economische sector".

bron: Belga