Land Invest - De Wever wil aanbevelingen integriteitsbureau bestuderen

Land Invest - De Wever wil aanbevelingen integriteitsbureau bestuderen

Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) "respecteert" de beslissing van het stedelijke integriteitsbureau om de klacht van Groen tegen het stadsbestuur in verband met het etentje van bouwpromotor Erik Van der Paal te verwerpen. Dat laat hij vandaag via zijn woordvoerder weten. "Het bureau heeft ook waardevolle aanbevelingen gedaan om de gedragscode, zoals die door het vroegere bestuur werd ingevoerd, omvattender te omschrijven", zegt hij. "We gaan deze nu grondig bestuderen." De Wever wijst erop dat het integriteitsbureau unaniem van oordeel is dat er geen schending gebeurd is van de gedragscode voor collegeleden en dat er geen sprake is van wangedrag of nalatigheid ten opzichte van het gemeentedecreet. "We gaan er met deze uitspraak ook van uit dat alle partijen het belang inzien van sereniteit in het politieke debat en dat respecteren", besluit hij.

bron: Belga