Land Invest - Antwerpse districtsraad geeft negatief advies over project Slachthuissite

De districtsraad van het district Antwerpen heeft maandagavond een negatief advies goedgekeurd voor het voorontwerp RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) van de Slachthuissite. Dat meldt Groen. Voor het stadsdeel ligt een ontwikkelingsproject op tafel om de verlaten slachthuishallen en omgeving om te vormen tot onder meer een woongebied, maar het project werd de voorbije maanden fel bekritiseerd in het kader van de heisa rond contacten tussen politici en vastgoedontwikkelaars zoals Land Invest. Het nieuwe negatieve advies aan het stadsbestuur, een initiatief van Groen-fractieleidster Anne Poppe, heeft het over te weinig ambitie op vlak van groen, sportaccomodaties, ruimte voor spel en jeugd en openbaar vervoer. Een meerderheid in de districtsraad vindt verder dat er meer aandacht moet zijn voor betaalbaar wonen en voor het creëren van een sociale mix.

Het voorontwerp RUP voor de Slachthuissite is een van de etappes die het project moet doorlopen voor het kan worden gerealiseerd. Het legt vast waar en hoe er gebouwd mag worden en welke functies de onderdelen mogen hebben. In het verleden werden vanuit verschillende adviesorganen al negatieve of kritische adviezen geuit. De plannen werden ook al meermaals aangepast, maar voor onder meer de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) en nu dus de Antwerpse districtsraad blijven die aanpassingen voorlopig onvoldoende.

Intussen blijft het ook onduidelijk met welke private partner de stad het project zal realiseren. Land Invest zou nog steeds eigenaar zijn van een groot deel van de gronden, al is er wel een principeakkoord om die te verkopen aan projectontwikkelaar Triple Living.

bron: Belga