Laboratoriumvlees blijkt toch niet zo goed voor het milieu

Laboratoriumvlees blijkt toch niet zo goed voor het milieu

Kweekvlees of laboratoriumvlees?

John Lynch en Raymond Pierrehumbert van Oxford University publiceerden hun onderzoek over kweekvlees in het vakblad Frontiers. Voor de duidelijkheid: met kweekvlees, ook wel laboratoriumvlees genoemd, bedoelen we vlees dat kunstmatig wordt gekweekt en dat dus niet gepaard gaat met dierenleed. Op papier was het dus een goede optie voor vegetariërs en veganisten. Zeker als ook de ecologische voetafdruk beperkt bleef. Want de vleesteelt zorgt voor heel wat methaanproductie, die schadelijk is voor het milieu. En hoewel laboratoriumvlees het op dat vlak niet slecht doet, is de CO2-uitstoot daarentegen minder rooskleurig.

Geen duurzaam alternatief

Volgens het onderzoek zou laboratoriumvlees zelfs schadelijker zijn voor het milieu dan normaal vlees. Methaan is immers schadelijker, maar blijft slechts een tiental jaar in de atmosfeer hangen. CO2 doet er daarentegen meer dan honderd jaar over om te verdwijnen. En per kilogram kweekvlees wordt er 2 tot 22 kilogram CO2 geproduceerd. Op lange termijn is laboratoriumvlees dus allesbehalve een duurzame oplossing voor de klimaatopwarming. Slechts nieuws dus voor zij die hoopten eindelijk een ecologisch verantwoord vleesalternatief gevonden te hebben.