Laatste maand om COVID-19-toeslag voor kinderen aan te vragen

Laatste maand om COVID-19-toeslag voor kinderen aan te vragen

De toeslag is een specifieke tegemoetkoming aan gezinnen met kinderen die recht hebben op Vlaamse gezinsbijslagen. De tegemoetkoming is er voor de gezinnen die kunnen aantonen dat hun inkomen, in vergelijking met januari of februari, minstens 10% is gedaald in maart, april, mei of juni én onder de inkomensgrens van 2.213 euro bruto belastbaar inkomen zit. Deze gezinnen ontvangen eenmalig een toeslag van 120 euro per kind via het Groeipakket, uitbetaald in drie maandelijkse schijven.

Bewijs

Wie gezinsbijslag voor zijn kind(eren) ontvangt, kan de COVID-19-toeslag nog tot 31 oktober aanvragen bij de uitbetaler van het Groeipakket. Bij de aanvraag moeten bewijsstukken worden toegevoegd om inkomensverlies aan te tonen (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring van de boekhouder of het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen). Wie in aanmerking komt voor de toeslag, ontvangt de eerste schijf van 40 euro zo snel mogelijk na de goedkeuring van de aanvraag. De volgende twee schijven ontvangt men telkens in het begin van de maand. Meer info is te vinden op de website.