“Laat pijn je leven niet beheersen”

“Laat pijn je leven niet beheersen”

[vc_button title="Doe nu mee aan onze pijn enquête" target="_self" color="default" href="https://nl.metrotime.be/week-van-de-pijn"]

Meer en meer mensen lijden aan chronische pijnen. Uit studies blijkt zelfs dat chronische pijn de grootste kost vormt in de gezondheidszorg. Bijgevolg worden er meer middelen vrijgemaakt voor de verdere uitbouw van pijncentra. “Er is een grote nood aan extra voorzieningen, want dankzij gespecialiseerde revalidatie kunnen patiënten terug veel beter functioneren in het dagelijks leven”, zegt professor Dr. Jo Nijs van de VUB en de internationale onderzoeksgroep Pain in Motion.

Vanaf wanneer spreek je van chronische pijn?

“De afgesproken richtlijn in de medische wereld is een pijnbeleving van drie maanden. Voorafgaand heeft de patiënt meestal een lange weg van onderzoeken en testen doorlopen om uit te filteren wat de oorzaak is van de pijnklachten. Als er geen oplossing gevonden wordt, is het tijd om een punt te zetten achter de ‘medical shopping'. Het onderzoek naar de biomedische oorzaak is dan afgelopen en het probleem wordt in een ruimer biopsychociaal denkkader geplaatst. Op zich is dat eigenlijk te laat, want ook acute pijn met een duidelijke biomedische oorzaak zoals een beenbreuk is een biopsychosociaal gegeven.”

Hoe gaat een pijnexpert te werk?

“Het pijnsysteem van een lichaam kun je vergelijken met een inbraakalarm. Bij sommige mensen is het heel gevoelig afgesteld. Sterker, het gaat zelf meteen af, zonder dat er een inbreker is. Daar ligt de kern van heel wat chronische pijnen. Vaak was er vroeger wel iets mis, maar na verloop van tijd herstelt de blessure. Toch blijft de patiënt pijn ervaren. Een team van artsen, psychologen en kinesisten onderzoeken de oorzaak verder. De patiënt wordt gescreend, geëvalueerd en krijgt dan een individueel behandelingsprogramma.”

Is volledig herstel mogelijk?

“De verwachting is natuurlijk een volledig herstel. Jammer genoeg is dat niet realistisch. Een duidelijke verbetering is wel mogelijk, vooral in het dagelijks functioneren. Na een behandeling heeft een patiënt zijn leven terug in handen, terwijl vroeger de pijn zijn hele leven beheerste. Werken, sporten en een hobby uitoefenen wordt terug mogelijk. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt nu ook dat we bij sommige groepen van pijnpatiënten redelijk snel kunnen voorspellen bij wie chronische pijn kan ontstaan. Hierdoor kan er verder gezocht worden naar een preventieve aanpak, maar voorlopig is dat nog toekomstmuziek”, aldus professor Dr. Jo Nijs.

[vc_button title="Doe nu mee aan onze pijn enquête" target="_self" color="default" href="https://nl.metrotime.be/week-van-de-pijn"]

www.paininmotion.be

// Tom Torremans