Laagste aantal werkloze schoolverlaters in vijf jaar

Laagste aantal werkloze schoolverlaters in vijf jaar

Van de 71.810 jongeren die in 2015 de schoolbanken hadden verlaten, waren er in juni 2016 nog exact 7.898 als werkzoekende ingeschreven bij VDAB. Dat komt neer op een percentage van 11%, het laagste aandeel van de voorbije vijf jaar. Zo was in juni 2013 13% van de schoolverlaters na een jaar nog werkzoekend.

Hooggeschoolden zijn gegeerd

"Dat valt uiteraard deels te verklaren door een verbetering van de economische situatie", zegt Willem Vansina, verantwoordelijke voor de arbeidsmarktinformatie bij VDAB. "Maar het heeft ook te maken met de toename van het aantal hooggeschoolden."

Volgens het rapport maken de hooggeschoolden namelijk voor het eerst meer dan de helft van het aantal schoolverlaters uit: 50,2%. En voor die groep verloopt de aansluiting met de arbeidsmarkt bijzonder vlot. "Van alle schoolverlaters met een hoger diploma, is minder dan een op de twintig nog werkzoekend na een jaar. Het is vooral die groep die profiteert van de betere economische situatie", aldus Vansina.

Geen diploma is een nadeel

Maar het beeld is minder rooskleurig voor de mensen die niet over een diploma beschikken. Bij die groep stijgt het aantal mensen dat werkzoekend is zelfs: van 30,6% in 2013 tot 34,4% in juni vorig jaar. Bovendien neemt het aantal ongekwalificeerde schoolverlaters niet langer af: dat cijfer is gestabiliseerd op 7,8%. "Door de toename van het aantal vacatures is de verleiding bij jongeren die schoolmoe zijn, groter om toch maar hun kans op de arbeidsmarkt te wagen. Het blijft wel een slechte keuze", stelt VDAB.

"Inzetten op ervaring"

Ook voor Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) blijven de schoolverlaters zonder kwalificatie het "zorgenkind". "Maar bedrijfsleiders zeggen dat die mensen wel welkom zijn als ze al wat werkervaring hebben. Dat is dus iets waar de VDAB en ikzelf op blijven inzetten: ervoor zorgen dat die jongeren via werkervaring de nodige attitudes en competenties kunnen opdoen."