Kwart Vlaamse kleuters groeit op in een vreemde taal

Kwart Vlaamse kleuters groeit op in een vreemde taal

Het aantal kleuters dat thuis in een vreemde taal opgroeit, neemt dus toe. De evolutie is duidelijk in vergelijking met tien jaar geleden. Toen had 16% van de kleuters en 12% van de leerlingen in het gewone lager onderwijs een andere thuistaal. Ook het aandeel dat een schooltoelage ontvangt, is in het kleuter- en lager onderwijs toegenomen, maar in mindere mate.

Leerlingenkenmerken

Elk jaar gaat Statistiek Vlaanderen de zogenaamde ‘leerlingenkenmerken' na. Dat zijn vier kenmerken die opgeteld het sociaal profiel van een school bepalen. Het gaat om de opleidingsgraad van de moeder, de schooltoelage, de mate waarin de thuistaal van leerlingen niet-Nederlands is en in hoeverre men woont in een buurt met een hoge mate van schoolse vertraging. Schoolse vertraging is het aantal leerjaren vertraging dat een leerling oploopt ten aanzien van het leerjaar waarin hij zich zou bevinden als hij normaal zou vorderen.

Reactie Ben Weyts

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil nog meer dan vroeger inzetten op een goede kennis van het Nederlands. "Dat gaan we onder meer doen met een taalscreening bij alle kleuters, met aangescherpte eindtermen die meer inzetten op taal, met Vlaanderen-brede proeven die de leerwinst van onze leerlingen meten", zegt hij.

De minister roept ouders op om na schooltijd en in het weekend thuis Nederlands te spreken. "Uit de PISA-resultaten blijkt dat de kloof tussen autochtone en allochtone leerlingen in één klap halveert zodra het allochtone gezin thuis Nederlands spreekt."

Het Vlaams Belang wil dat het Nederlands wettelijk verankerd wordt in ons onderwijs, ook als omgangstaal op de speelpleinen en in de gangen.