KU Leuven wil herexamens in juni

KU Leuven wil herexamens in juni

De studenten zouden er volgens het voorstel vroeger beginnen. De eerste zit vindt dan plaats voor de kerstvakantie. Ook het tweede semester start vroeger en de herexamens worden nog in juni gepland. Met dat plan hebben alle studenten vrij in de kerstvakantie en de zomer. Dat zei Sels (foto) in een interview met De Standaard. De plannen voor een andere indeling van het academiejaar circuleren al jaren, maar lijken nu concreet te worden.

«Dit is een breder pedagogisch project», zei Sels. «Een soort van hefboom voor de vele andere doelstellingen die we willen realiseren.» Zo wil hij meer nadruk leggen op permanente evaluatie en het grote aanbod aan vakken - zowat 12.000 - verminderen.

Andere universiteiten

De UGent liet weten open te staan voor het voorstel. «Zodra ik rector zou zijn, gaan we de koppen bij mekaar steken om het plan uit te werken», zei Rik Van de Walle, die vandaag waarschijnlijk als nieuwe Gentse rector uit de bus komt. UHasselt ziet de voordelen van het voorstel in, maar heeft ook haar bedenkingen. «We twijfelen of snelle herkansing bij examens zal leiden tot betere resultaten voor zwakkere studenten. Zij hebben nu een langere blokperiode om die herkansingen voor te bereiden», aldus rector Luc De Schepper. De Universiteit Antwerpen wijst het voorstel niet meteen af, maar wil eerst inzetten op hervormingen binnen de huidige structuur.

Aan de KU Leuven werd gisteren het nieuwe academiejaar geopend met de traditionele stoet der togati en verschillende speeches. Sels kwam in zijn speech terug op de indeling van het academiejaar en pleitte ook voor centrale examens in het middelbaar onderwijs.