KU Leuven bestudeert link tussen darmflora en psychische problemen

KU Leuven bestudeert link tussen darmflora en psychische problemen

De laatste jaren zijn er steeds meer aanwijzingen dat er een link bestaat tussen de psychische gezondheid en het microbioom - de verzameling van micro-organismen in onze maag en darmen. Dit bleek onder meer in februari bij de bekendmaking van de resultaten van het Vlaams darmflora onderzoeksproject bij meer dan 1.000 mensen. Jeroen Raes, van het Leuvense labo, meldde toen dat de aanwezigheid van specifieke groepen micro-organismen correleerde met depressie en mentale levenskwaliteit. Twee soortengroepen van bacteriën, met name Coprococcus en Dialister, bleken te ontbreken bij mensen met een depressie.

Depressie

"We willen controleren of we op basis van darmbacteriën kunnen voorspellen wie gevoelig is voor psychische stoornissen", zegt Raes. "Dit werd al onderzocht bij dieren, maar veel minder bij de mens. Wij kozen voor studenten omdat zij vaak kampen met emotionele problemen zoals depressie." De vrijwilligers zullen jaarlijks een stoelgang- en speekseltest inleveren, een medisch onderzoek ondergaan en vragenlijsten invullen die peilen naar hun psychische gezondheid. Hierbij zal worden gezocht naar een link tussen de darmflora, levensstijl, gezondheid, hormonale status, bepaalde genen en genetische ziektes.