Kritiek van Brussels hof van Beroep op Engelstalige handelsrechtbank

Verscheidene magistraten van het Brusselse hof van beroep hebben een open brief ondertekend waarin ze zich vragen stellen bij de geplande oprichting van de 'Brussels International Business Court' (BIBC). Dat schrijft La Libre Belgique. De 'Brussels International Business Court' zal internationale handelsgeschillen tussen bedrijven behandelen. De ministerraad heeft eind oktober groen licht gegeven voor de oprichting van de internationale Engelstalige handelsrechtbank in Brussel.

In de open brief klagen de magistraten aan dat noch het college noch de eerste voorzitter van het hof zijn geconsulteerd over de nieuwe rechtbank, terwijl de oprichting wel een impact heeft op het hof. Die zal immers twee raadsheren en griffiers moeten uitlenen aan de BIBC, terwijl er nu al jarenlange wachttijden gelden.

In de open brief wordt ook gewezen op het contrast tussen de ambitieuze plannen voor de nieuwe rechtbank en de budgettaire beperkingen waar de andere rechtbanken en hoven al jarenlang aan onderworpen zijn.

bron: Belga