Kranten geven vooral stem aan pro-Brexit-kamp

Kranten geven vooral stem aan pro-Brexit-kamp

Tijdens het debat over het Brexit-referendum in Groot-Brittannië is niet alleen voor de politici een hoofdrol weggelegd, ook de Britse kranten trachten de campagne een bepaalde richting uit te sturen. Uit een mediastudie blijkt dat 45 procent van de krantenartikels pro-Brexit is, in 27 procent wordt een lans voor het EU-lidmaatschap gebroken. In de overige berichten wordt geen (duidelijk) standpunt ingenomen. Dat de meeste Britse kranten een kant kiezen, werd al duidelijk de dag nadat Europees president Donald Tusk zijn voorstellen op tafel had gelegd waarmee hij de Britse premier David Cameron van het Europees lidmaatschap trachtte te overtuigen. 'Cameron's deal is a joke', titelde de Daily Express begin februari. 'Who do EU think you are kidding Mr Cameron?', schreef The Sun.

De maanden daarna is de berichtgeving in de tabloids en de anderen kranten alleen maar meer gepolariseerd geworden, staat te lezen in een analyse van het Reuters Institute for the Study of Journalism. Tussen 20 februari en 26 april werden negen nationale kranten onder de loep genomen. In totaal werden 928 artikels over het referendum geselecteerd voor de studie.

In bijna de helft van de berichten (45 procent) spreken de auteurs zich openlijk uit voor de Brexit, in een kwart (27 procent) gaat het de andere richting uit. Negentien procent van de krantenartikels valt in de categorie 'gemengd of onbeslist', in 9 procent van de gevallen wordt geen standpunt ingenomen.

"De stellingnames lopen sterk uiteen", luidt het in de studie. De meeste pro-Brexit-artikels kunnen in The Daily Mail worden teruggevonden, voor de andere tabloids The Daily Express, The Daily Star en The Sun en de conservatieve Daily Telegraph. De kranten die zich tot het andere kamp hebben bekeerd, zijn The Daily Mirror, The Guardian en The Financial Times. The Times bericht relatief "gebalanceerd" over de campagne, met een licht overwicht van pro-Brexit-artikels.

Wat de inhoud betreft, blijken alle vier de kwaliteitskranten - Financial Times, Guardian, Daily Telegraph, Times - op de economie te focussen. De tabloids hebben het vooral over de Britse soevereiniteit en migratie.

bron: Belga