Kotstudent kost bijna 14.000 euro per jaar

Kotstudent kost bijna 14.000 euro per jaar

Het verschil tussen de kotstudent en de pendelende student ligt uiteraard voornamelijk in de huurprijs van het kot. Die bedraagt gemiddeld 349 euro per maand, aldus het CEBUD, of 4.188 euro op jaarbasis (vermits koten tegenwoordig meestal per twaalf maanden worden verhuurd). Voor dat geld heb je een privékamer met een lavabo met warm en koud water (en met sanitair en keuken meestal gemeenschappelijk). Een studio, waarbij je je eigen douche, wc en keukentje hebt, is gemiddeld duurder.

Het CEBUD houdt eveneens rekening met directe studiekosten, die zijn voor iedereen gelijk: gemiddeld 1.691 euro. Dat bedrag omvat zaken als het inschrijvingsgeld, de aankoop van cursussen en van een computer of laptop.

Ontspanning

Ook de leefkosten worden in rekening gebracht. Studenten doen immers heel wat meer dan alleen slapen en studeren: ze eten en drinken, hebben af en toe nieuwe kleren en schoenen nodig, willen soms sporten of een filmpje meepikken, eens uitgaan of een tripje maken... Dat alles kost gemiddeld bijna 7.300 euro per jaar voor pendelstudenten, en iets meer dan 7.600 voor kotstudenten. Vooral eten maakt hier het verschil: een kotstudent heeft volgens de berekeningen minstens 5,95 euro per dag nodig voor zijn dagelijks eten en drinken, een thuiswonende student 5,2 euro.

Studenten die recht hebben op een beurs, hebben een lagere jaarfactuur: 12.964 euro voor kotstudenten en 8.361 euro voor pendelende studenten. Bijna-beursstudenten zitten ertussenin.