Kortgedingrechter buigt zich over geschil Faïz Selemani en KBVB

Kortgedingrechter buigt zich over geschil Faïz Selemani en KBVB

Voor de Brusselse rechtbank van eerste aanleg is het kortgeding behandeld dat voetbalspeler Faïz Selemani heeft ingesteld tegen de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). De aanvaller van KV Kortrijk sleept de voetbalbond voor de rechter omdat die hem niet speelgerechtigd wil verklaren na z'n contractbreuk bij Union. Hij eist een dwangsom van 25.000 euro per dag en vraagt het recht om de hele competitie stil te leggen. Volgens de advocaat van Faïz Selemani is het geschil begonnen toen Union weigerde in te stemmen met een transfer van de speler naar KV Kortrijk.

"Toen mijn cliënt zich op 14 augustus dan meldde op de training, werd hem de toegang tot het trainingsveld ontzegd", pleitte meester Grégory Ernes. "Daarop heeft mijn cliënt zijn contract verbroken op grond van een zware fout, waarna hij een contract tekende bij KV Kortrijk."

Volgens de advocaat is het nu aan de KBVB om de speler speelgerechtigd te verklaren maar weigert de KBVB dat te doen: "Ze baseert zich daarvoor op haar reglement, volgens hetwelk een speler pas speelgerechtigd is als de arbeidsrechtbank of de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar geoordeeld hebben dat er sprake was van een zware fout. Dat reglement gaat tegen de wet in."

"De KBVB kan een speler eenvoudigweg niet speelgerechtigd verklaren", pleitte meester Audry Stévenart voor de KBVB. "Het zijn de clubs die zelf moeten nakijken of een speler speelgerechtigd is. Als een tegenstrever meent dat een bepaalde speler niet speelgerechtigd was, kunnen ze daarvoor klacht indienen."

Volgens de KBVB had Selemani via de Arbitragecommissie voor de Betaalde Sportbeoefenaar snel duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of het om een zware fout ging.

"Het lijkt er eerder op dat hij het incident van 14 augustus in scène heeft gezet door niet op te dagen voor medische afspraken en een training te saboteren", klonk het nog.

bron: Belga