Koopkracht onder regering Michel: De Croo betwist cijfers gepensioneerden

Koopkracht onder regering Michel: De Croo betwist cijfers gepensioneerden

De cijfers over de gepensioneerden in de koopkrachtstudie van econoom André Decoster zijn verkeerd. Dat stelt Open Vld-vicepremier Alexander De Croo in een reactie. Uit de nieuwste koopkrachtstudie moet blijken dat wie aan het werk is, of aan het werk is gegaan, de voorbije vijf jaar vaak flink aan koopkracht gewonnen heeft. Maar wie langdurig werkloos of gepensioneerd is, is er amper op vooruitgegaan. En wie moet rondkomen met een klein pensioen, heeft zelfs licht aan koopkracht ingeboet.

Volgens De Croo is de studie niet correct, met name op het punt van de koopkracht van gepensioneerden. Zo houdt de nieuwe versie geen rekening met de laatste welvaartsenveloppe 2019-2020 die in uitvoering is. Daarnaast hanteert de studie een algemene welvaartsaanpassing voor alle uitkeringen, vervolgt de Open Vld'er. De studie focust dus niet op de laagste pensioenuitkeringen, zoals de regering dat wel deed. Hierdoor komt Decoster tot een lagere reële verhoging van alle uitkeringen, inclusief de hoogste pensioenen en de werkloosheidsuitkeringen.

Dat is niet de keuze geweest van de federale regering, merkt minister De Croo op. "In de welvaartsenveloppes 2015-2020 werd sterk gefocust op de laagste pensioenen waardoor die een reële stijging kenden van 4%. Het minimumpensioen voor werknemers met een volledige loopbaan steeg hierdoor met ongeveer 130 euro per maand, het minimumpensioen voor zelfstandigen met 190 euro per maand".

Hij wijst er tot slot op dat eerdere studies, onder meer van professor Ive Marx (Universiteit Antwerpen) aantoonden dat het armoederisico onder gepensioneerden verder is gedaald, onder meer omdat pensioenen meer matuur zijn geworden zijn door langere loopbanen.

bron: Belga