"Koning Boudewijn was rechtschapen man, die geloof ten dienste van mensen stelde"

"Koning Boudewijn was rechtschapen man, die geloof ten dienste van mensen stelde"

In de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken is zaterdagvoormiddag een dankviering gehouden naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het overlijden van koning Boudewijn. Kardinaal Jozef De Kesel, die de viering voorging, omschreef de overleden vorst in zijn homilie als "een rechtschapen man, een staatshoofd dat niet als instelling functioneerde maar als mens regeerde", en zei dat Boudewijn "het geloof als een gave zag ten dienste van de mensen, niet als een wapen om de overhand te behalen." De viering werd bijgewoond door koning Filip en koningin Mathilde en hun kinderen, met uitzondering van prinses Elisabeth, prinses Astrid en haar echtgenoot en kinderen, en prins Laurent. Diens echtgenote en kinderen waren afwezig, net zoals koning Albert en koningin Paola. Ook de Spaanse familie van wijlen koningin Fabiola waren aanwezig, net zoals de Groothertog van Luxemburg.

"We zijn hier om de erfenis van koning Boudewijn te eren en te gedenken wat hij allemaal voor ons land gedaan heeft", sprak kardinaal De Kesel. "Boudewijn was een rechtschapen man, uiterst gewetensvol, met overtuiging en karakter. Zijn gezag was groter dan de macht waarover hij beschikte."

De kardinaal legde ook de nadruk op de aandacht die de overleden vorst steeds had voor de minderbedeelden in de maatschappij: "Ouderen, armen, vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel. Hij had voor hen altijd een luisterend oor, zag hen niet als hulpbehoevenden maar als mensen die in hun waardigheid moesten erkend worden."

Als voorbeden werden vier fragmenten gebruikt uit toespraken van koning Boudewijn. Daarin wenste hij zijn onderdanen een gelukkig familieleven, riep hij jongeren op open te staan voor de anderen, raadde hij aan zich te wapenen tegen intolerantie en racisme en wees hij op de nood aan solidariteit, maar ook aan een bijdrage van eenieder.

bron: Belga